A befogadó nevelés vizsgálata Téglás egyetlen óvodájában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A család után az óvoda az a környezet, amelyben az eddig talán rejtve maradt különleges bánásmódra felfigyelünk, fel kell figyelnünk.Legtöbb gyermek, lehet, hogy csak az óvodában találkozik először hátrányos helyzetű, speciális szükségletű embertársaival.Mivel az óvodában a különböző fejlettségű gyermekek együttnevelése történik, jó lehetőséget teremt az atipikus fejlődésmenetű gyermekek, és a tipikus fejlődésű társaik inklúzív nevelésére, mely által a gyermekek tapasztalati tudással rendelkezhetnek arról, hogy a diverzitás, sokféleség természetes, hétköznapi.A esélyegyenlőség megvalósítását, biztosítását elő kell segíteni, mert egy nemzet felnőtt társadalma csak akkor válik elfogadóvá, ha ennek folyamata már a gyermekkorban elkezdődik.a nevelési folyamat résztvevőinek személyisége, tudása, attitűdje, cselekvései nagyban befolyásolják a befogadás sikerességét.

Leírás
Kulcsszavak
inklúziós index, befogadó nevelés, esélyegyenlőség
Forrás