A játék szerepe a tanulásban akadályozott gyermek oktatásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A játék szerepe a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában. Kiemelt figyelemmel az első-második évfolyamba érkező gyerekek tanulási motivációjának kialakítására, valamint a magasabb évfolyamokon a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésre.A tanulásban akadályozott tanulók speciális oktatási folyamatainak hogyan tud részévé válni a játék, az alkalmazhatóságnak merülnek-e fel korlátai. A tantárgyi tematika és módszertan hogyan igazodik a sajátos nevelési igény meglétéhez illetve milyen tárgyi vagy technikai feltételekkel teremthető meg az élményszerző és cselekedtető oktatás.

Leírás
Kulcsszavak
játék, tanulásban akadályozott gyermekek, motiváció, sajátos nevelési igény
Forrás