A távoltartás jogintézménye

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban – a címéhez is igazodva – a távoltartást komplex jogintézményként kívánom vizsgálni, azaz nemcsak büntető eljárásjogi kényszerintézkedésként, hanem kitérek a rendőrség, valamint a polgári bíróság által elrendelhető ideiglenes megelőző-, és megelőző távoltartás elemzésére is. Ennek indoka egyrészt az élethelyzetek komplexitása, másrészt ezt szem előtt tartva és az osztrák példát követve a magyar rendszer is törekszik a pilléreken nyugvó, koherens rendszer működtetésére, így elengedhetetlen az együttes vizsgálatuk és a rendszerben gondolkodás.


Dans ma thèse, je voudrais analyser l’injonction d’éloignement comme une institution juridique complexe – en rapprochant le title de la thèse –, alors, comme une mesure coercitive du code de procédure pénale et comme une ordonnance référé par la police et par le tribunal. L’un part, les situations sont complexes, l’autre part, le système hongrois voulait suivre un système connexe, tout parfait, qui se construit des piliers. C’est indispensable d’analyser ensemble et de réfléchir comme un système.

Leírás
Kulcsszavak
büntetőeljárás, távoltartás, injonction d'éloignement, procedure penale
Forrás