Kommentált fordítás: Paul De Man „’konklúziók’ Walter Benjamin ’a műfordító feladata’ című írásáról”

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám egy részlet fordítása Paul de Man egy előadásának átiratából, melyet Walter Benjamin „A műfordító feladata” című cikkje kapcsán tartott. A szöveg nem csak munkával, hanem tanulsággal és útravalóval is ellátott, mivel elméleti hátteret is biztosított irodalomelméleti és nyelvfilozófiai szempontból. A lista nem teljes, nem soroltam fel minden problémát jelentő szókapcsolatot, csak az irodalomelméleti és nyelvfilozófiai szöveg szempontjából fontos fordítástechnikai példákat gyűjtöttem össze, hogy azon keresztül szemléltessem és körbejárjam a terminusok fordítását, az ekvivalencia kérdését, az átváltási műveleteket és Király Edit korábban publikált fordításának előnyeit és hátrányait is. Segítségemre voltak a kortárs fordításelmélet meghatározó alakjainak – Klaudy Kinga, Albert Sándor és J.C. Catford –írásai. A fordítás folyamata megkívánta a szövegben említett személyek, irodalmi művek, terminusok elsajátítását, melyek egy pályakezdő fordítónak kihívás és egy gyakorló fordító számára is egy kötelező feladatot jelent.

Leírás
Kulcsszavak
Paul de Man, dekonstrukció, fordítás, fordító, Király Edit, fordítástudomány
Forrás