Az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek tagoló tényezői a rendszerváltás után, különös tekintettel a területi jövedelemegyenlőtlenségekre

Absztrakt

A disszertációban az Észak-alföldi régió rendszerváltást követő területi jövedelmi folyamatainak jellemzésére kerül sor. A dolgozatban kiemelt figyelmet kap a periférikus területek lehatárolási módszereinek bemutatása, az elmaradott térségek jövedelmi folyamatainak elemzése, a területi jövedelemegyenlőtlenségek alakulása, valamint az ezek hátterében meghúzódó tényezők vizsgálata. A régión belüli lokális centrum-periféria viszonyok a jövedelmi térszerkezet alakulásának egyik legfontosabb dimenzióját adják. Az államhatár jövedelmi folyamatokra gyakorolt hatására egy komparatív elemzés segítségével próbálunk választ adni. A régió folyamatait nemzetközi kontextusba illesztve igyekszünk magyarázni.

The dissertation contains the investigation of spatial income processes in the Northern Great Plain Region after the political transition in 1989. The methods of the delimitation of peripheral areas, the analysis of income processes and spatial income inequalities in the case of backward territories and their influencing factors got special attention in the study. One of the most important dimensions of the alteration of the spatial income pattern can be described by the local core-periphery relationships. The effects of state borders on the income processes are illustrated by a comparative analysis. The regional processes are explained in international context.

Leírás
Kulcsszavak
centrum-periféria, core-periphery, foglalkoztatottság, periférikus területek, területi jövedelemegyenlőtlenségek, employment, peripheral areas, spatial income inequalities
Forrás