Az integrált, inkluzív nevelésben részesülő gyermekek pedagógusainak fejlesztő tevékenységét segítő módszertan sajátosságai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat betekintést nyújt az integrált, inkluzív nevelés sajátosságaiba. Bemutatja a gyógypedagógusok-pedagógusok együttműködő munkájába. Megismerteti a különböző tanulásszervezési módszereket. Vizsgálja egy kistelepülésen működő integrációs program hatékonyságát a különböző képességű tanulók tekintetében.Megmutatja, hogy az integrációt, vagy az inkluziót alkalmazzák az intézményben. A szülőkkel való kapcsolat felépítésének lehetőségét, tanulók eredményeinek esetleges változását, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kapcsolatát társaikkal, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók helyét a programban.

Leírás
Kulcsszavak
gyógypedagógia, tanulási nehézség, integrált oktatás, különleges bánásmód
Forrás