A játék jelentősége a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok életében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat felvázolja a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokra jellemző életvezetési problémákat. Bemutatja D. Winnicott játékelméletén keresztül azt a gondolkodási keretet, melyből könnyebben megérthetjük a gyermek és szülője kapcsolatának dinamikáját, a potenciális tér esetleges zavarait. Képet ad az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek játéktevékenységéről és játék általi fejlesztésükről. A szakdolgozat olyan szakirodalmi forrásokat tekint át, amelyek feltárják az iskola és a szülő kapcsolatának ismérveit, rávilágít esetleges problémáira.

Leírás
Kulcsszavak
játék, szabadidő, sajátos nevelési igény, értelmi fogyatékosság, család
Forrás