A p16ink4a és p14arf tumor-szuppresszor gének genetikai és promóter metilációs változásainak szerepe a CML progressziójában és az EBV-fertőzött B-sejtek tumorgenezisében

Dátum
2007-06-13T14:54:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
  1. Megállapíthatjuk, hogy a CML progressziójában alapvető szerepe van a p16INK4A és p14ARF tumor-szuppresszor gének genetikai és epigenetikai úton való inaktivációjának.
  2. Nagyobb genetikai aberrációt, deléciót és a 9-es kromoszómát érintő citogenetikai eltérést nem találtunk. A CML akcelerált fázisában a 30 minta közül p16INK4A 1. exonjában 10, 2. exonjában 11, p14ARF 1. exonjában pedig 3 esetben mutattunk ki heterozigóta mutációt. Két mutációs forrópontot azonosítottunk a p16INK4A 1. exon 35. (Ser→Ile) és a 2. exon 80. kodonjában (Glu→Glu).
  3. A p16INK4A gén 12, a p14ARF gén promótere szintén 12 AF-ú betegnél volt metilált. A két gén együttes metiláltságát 10 esetben figyeltük meg.
  4. Mivel az EBV-mentes BL sejtvonalak metilációs mintázata nem különbözött jelentősen az EBV-pozítiv mintákétól, feltehetőleg a p16INK4A/p14ARF gének metilációjának kiváltásában nem elsődlegesen az EBV látens fehérjéi játszanak szerepet.
  5. Három BL sejtvonalban azonosítottunk heterozigóta mutációt a p16INK4A
  6. és 2. exonjában. Valamennyi vizsgált EBV-negatív és pozitív BL sejtvonalban p16INK4A promóter metilációt tudtunk kimutatni. Ezzel szemben egyik BL kultúrában sem találtunk p14ARF promóter metilációt. A korábban kialakított LCL-ek nagy részében mindkét gén promóterének együttes metilációját figyeltük meg. A de novo kialakított LCL-ekben és normál B-limfocitákban a p16INK4A és a p14ARF gén nem volt metilált.
  7. Vizsgálati eredményeink alapján, a p16INK4A/p14ARF promóterek metilációja fontosabb mechanizmus lehet a tumor progressziójában és az immortalizációban.
  8. A B-sejtek tumorgenezise egy többlépcsős folyamat, melynek csak egy későbbi stádiumában játszik szerepet az INK4A/ARF gén inaktiváció.
Leírás
Tartalmaz angol nyelvű cikket, összefoglalót, bibliográfiát
Kulcsszavak
Forrás