Az igekötős mozgást jelentő igék átvitt értelmű használata az orosz nyelvben

Dátum
Szerzők
Kovács, Lili Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Michael Reddy, valamint George Lakoff és Mark Johnson metaforaelméletei alapján azt vizsgálom, hogy milyen képzettársítások mentén alakulnak ki átvitt értelmű kifejezések az orosz nyelvben és a nyelvekben általában, s hogy ebben a folyamatban milyen szerepet tölt be a mozgást jelentő igék csoportja. Ismertetem az orosz igekötők rendszerét, kialakulásuk történetét és szemantikai fejlődésüket, majd bemutatom az egyes igekötők különböző jelentéseit. Ezt követően példákkal szemléltetem, hogy milyen átvitt értelmű kifejezéseket alkotnak az igekötős mozgást jelentő igék az orosz nyelvben.
Leírás
Kulcsszavak
orosz, mozgást jelentő igék, igekötők, átvitt értelem
Forrás