A rajz, mint a gyermeki önkifejezés eszköze Társakkal való kapcsolat a kinetikus iskolarajzban

Dátum
2013-05-03T16:44:47Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban 8-10 éves gyermekek kinetikus iskolarajzának tartalomspecifikus és interakció-elemzését végeztem el, összehasonlítva a saját magukról készített rajzukkal. Megvizsgáltam, hogy a Mérei által kidolgozott szociometriai felmérés alapján, a kölcsönös kapcsolatok száma és a népszerűség mértéke mennyire jelenik meg rajzaikban. Az iskolarajzok és saját alakról készített rajzok között erős kapcsolatot fedeztem fel, illetve megfigyelhettem, hogy a több kölcsönös kapcsolattal rendelkező diákok pozitívabb rajzokat készítettek magukról, baráti kapcsolataikról, mint a peremterületre került diákok.

Leírás
Kulcsszavak
rajzelemzés, iskolarajz, gyermekrajz, társas interakció
Forrás