Nagy mennyiségű adatfeldolgozás adatvizualizációval és gépi tanulással

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a nagy mennyiségű adat vizualizációját és gépi tanulást választottam. Dolgozatom első részében ismertetem a témához kapcsolódó elméleti részeket, többek között a nagy mennyiségű adatot és annak feldolgozásának lépéseit, az adatvizualizáció megfelelő használatát és elkészítését. Az adatvizualizáció mellett megemlítem a gépi tanulás legfontosabb alappilléreit is, ismertetem a logisztikus regresszió és döntési fa modelleket, ezek kiértékelését. A második részben gyakorlatban is bemutatom az adatvizualizációk készítését, a Python és Tableau közötti differenciálást, ami a vizualizáció késztése során és a végeredmény között egyaránt megmutatkozik. A vizualizációk célja az, hogy egy kérdőívben szereplő adatokról általános képet adjak és hogy szemléltessem a különböző vizuális módszereket. Ezután a bemutatott attribútumokat a gépi tanulás módszereinek megvalósításához is fel fogom használni.

Leírás
Kulcsszavak
big data, nagy mennyiségű adat, vizualizáció, gépi tanulás
Forrás