A humor stiláris eszközeinek megjelenési lehetőségei Kurt Vonnegut Timequake, azaz Időomlás című művének magyar fordításában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom címe egy meglehetősen komplex kutatási témára utal, melynek motivációja kettős: egyrészt a műfordítás-stilisztika iránti érdeklődés, másrészt Kurt Vonnegut írásművészetének inspirációja. A műfordítás-stilisztika, vagy kontrasztív stilisztika tudományterülete rendkívül sokszínű és izgalmas vizsgálódási lehetőségeket kínál, mivel elsődleges feladata az összehasonlítandó szövegek stílusjegyeinek feltárása, egybevetése, valamint egyfajta viszonyrendszer kialakítása a forrás és a fordítás nyelve között. Egy ilyenfajta munkafolyamat sikerességének egyik legfontosabb kritériuma maga a szövegkorpusz, illetve annak kiválasztása. Véleményem szerint Kurt Vonnegut regénye, az Időomlás mérföldkőnek tekinthető az író pályáján, és remek iskolapéldája a fekete humornak, melynek stiláris jegyei mind az eredeti, mind a fordítás nyelvhasználatában markánsan megmutatkoznak.

Leírás
Kulcsszavak
humor, műfordítás, stilisztika
Forrás