Hon-és népismeret oktatása egy hátrányos helyzetű faluban

Dátum
Szerzők
Dudás, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a hon-és népismeret tantárgy helyét, szerepét és más tantárgyakhoz fűződő viszonyát vizsgálom egy hátrányos helyzetű faluban, Rétközberencsen. Célom, hogy bemutassam, a haza ismerete megkönnyíti más tudományok megértését is. Mivel a községben ma is élénken élnek a helyi hagyományok, épp ezért feltételezésem volt, hogy az itt lakó tanulókkal is könnyebb megértetni a hon-és népismeret tantárgy ismeretét, könnyebben meglátják a kapcsolódási pontokat. Feltételezésem, hogy ezek a tanulók a tradíciókat értékként tekintik, és tisztában vannak vele, hogy a mostanáig fennmaradt szokások közösséget megtartó erővel bírnak. Célom továbbá az is, hogy bemutassam, a hon-és népismeret oktatása pozitív mértékben segíti elő a továbbtanulási képet is.
Leírás
Kulcsszavak
oktatás, hon-és népismeret, hátrányos helyzetű falu
Forrás