Karboximetilezett polietilénimin Cu(II)-komplexei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A réz számos élő szervezet számára alapvetően szükséges elem, aminek többek között az élő szervezetekben lejátszódó különböző redoxi folyamatokban van nagyon fontos szerepe. A jelenleg alkalmazott adszorbensek mellett a makromolekuláris ligandumok alkalmazhatósága is ígéretesnek tűnik a Cu(II)-ionok vizes közegből történő eltávolítására. A korábbi szakdolgozatomban a CM-PEI_4-Cu(II)- rendszert vizsgáltam, kisterű NMR relaxometriás módszerrel. A 67%-ban karboximetliezett CM-PEI_4 mellett a 36,5%-ban karboximetilezett CM-PEI_05-öt is vizsgáltam. A diplomamunkámban először a Bsc-s szakdolgozatomban mért eredményeket értékeltem ki, egy matematikai model segítségével, majd a kétféle CM-PEI és azok Cu(II)-komplexeinek pH-potenciometriás titrálásait végeztem el, és értékeltem az eredményt. Az eredményekből meghatáráztam az egy makromolekula által komplexbe vitt fémionok számát. Eredményeimet az összefoglalásban diszkutáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Karboximetilezett polietilénimin, Cu(II)-komplexek, réz(II)-komplexek, CM-PEI_04, CM-PEI_05
Forrás