Karboximetilezett polietilénimin Cu(II)-komplexei

dc.contributor.advisorBányai, István
dc.contributor.advisorMiklósi, Tamás Sándor
dc.contributor.authorFábián, Bence
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2021-05-07T09:13:37Z
dc.date.available2021-05-07T09:13:37Z
dc.date.created2021-05-07
dc.description.abstractA réz számos élő szervezet számára alapvetően szükséges elem, aminek többek között az élő szervezetekben lejátszódó különböző redoxi folyamatokban van nagyon fontos szerepe. A jelenleg alkalmazott adszorbensek mellett a makromolekuláris ligandumok alkalmazhatósága is ígéretesnek tűnik a Cu(II)-ionok vizes közegből történő eltávolítására. A korábbi szakdolgozatomban a CM-PEI_4-Cu(II)- rendszert vizsgáltam, kisterű NMR relaxometriás módszerrel. A 67%-ban karboximetliezett CM-PEI_4 mellett a 36,5%-ban karboximetilezett CM-PEI_05-öt is vizsgáltam. A diplomamunkámban először a Bsc-s szakdolgozatomban mért eredményeket értékeltem ki, egy matematikai model segítségével, majd a kétféle CM-PEI és azok Cu(II)-komplexeinek pH-potenciometriás titrálásait végeztem el, és értékeltem az eredményt. Az eredményekből meghatáráztam az egy makromolekula által komplexbe vitt fémionok számát. Eredményeimet az összefoglalásban diszkutáltam.hu_HU
dc.description.courseVegyészhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent36hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/308915
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectKarboximetilezett polietiléniminhu_HU
dc.subjectCu(II)-komplexekhu_HU
dc.subjectréz(II)-komplexekhu_HU
dc.subjectCM-PEI_04hu_HU
dc.subjectCM-PEI_05hu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémiahu_HU
dc.titleKarboximetilezett polietilénimin Cu(II)-komplexeihu_HU
Fájlok