"Iskola a láthatáron"

Dátum
Szerzők
Rehó-Komlósi, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja, hogy bemutassa azokat a területeket, fejlesztési módszereket, amik elengedhetetlenek a gyermekek megfelelő felkészítéséhez. Egy egészséges gyermek életében is hatalmas fordulópont az iskolakezdés közeledte. Az egész életére kihat ennek helyes megítélése. Ez még jobban érvényesül a sajátos nevelésű gyermekek esetében. Ha nem megfelelő időpontban történik, nem elég felkészült rá, súlyos következményei lehetnek. Tanulási nehézség, magatartási és beilleszkedési problémák adódhatnak már az első évben. A kutatás két részből tevődik össze. Az első elméleti részben bemutatásra kerül a Magyar Köznevelési Rendszer felépítése, óvodás kortól egészen a felsőoktatásig. Majd a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportosítása, az óvodai nevelésük, megismerésük módszerei és az óvodai fejlesztési lehetőségeik. Majd ezt követi a kutatási rész, mely tartalmazza a kutatás célját és módszereit, a kiválasztott 5 sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlettségének bemutatását és következtetéseit.
Leírás
Kulcsszavak
SNI, Sajátos nevelési igényű, egyéni, fejlesztés, iskolaérettség
Forrás