IT szolgáltatások folyamatainak bemutatása, azok vizsgálata és fejlesztése Lean Management eszközökkel az IT Services Hungary Kft. példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban az IT szektor egy szeletének tevékenységével, az ott zajló folyamatokkal és azok fejlesztési lehetőségeivel foglalkoztam. Az ITIL módszertanon keresztül bemutattam a szolgáltatási tevékenység főbb alkotóelemeit, összetevőit. A gyártásban erőszeretettel használt Lean managementet alkalmaztam a fejlesztési lehetőségek megkereséséhez, folyamatok vizsgálatához és javításához. Bemutattam három általam használt és fontosnak tartott eszközt, mint a swimlane diagram, Pareto-diagram és a gyökérok elemzés. Végül ezekkel az eszközökkel sikerült megvalósítani fejlesztéseimet.

Leírás
Kulcsszavak
ITIL, LEAN, IT, szolgáltatás, folyamatfejlesztés, sixsigma
Forrás