A pedagógusok konfliktuskezelése és kiégése a nem és szakmai tapasztalat aspektusából vizsgálva

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a pedagógusok konfliktuskezelési stratégiáit, illetve a kiégéshez való közelállásukat szeretném vizsgálni, valamint e két jelenség kapcsolatát. Szakdolgozatomban megvizsgálom, hogy mely csoportokat veszélyezteti leginkább a kiégés közelsége, illetve van-e valamilyen hatása a nemre. A konfliktuskezelési stratégiák közül melyeket alkalmazzák leginkább a pedagógusok és függ-e a munkatapasztalatuktól, hogy van-e preferált konfliktuskezelési módjuk. A konfliktushoz magához, mint megoldandó szituációhoz milyen a hozzáállásuk, és hogy pozitívan, illetve negatívan tekintenek-e rájuk mindennapjaikban. Végül a hagyományos pedagógusképnek való megfelelés igényének mértékét vizsgálom. A „Milyen a jó pedagógus” rövid teszt eredményeit egy nem pedagógus kontrollcsoport válaszaival is összevetem, hogy kiderüljön, vajon a pedagógusok elvárásai magasabbak-e vagy a munkájukat kívülről szemlélő nem pedagógusoké.

Leírás
Kulcsszavak
pedagógus konfliktuskezelés, pedagógus kiégés
Forrás