Az intézményi integrációt érintő, a pedagógiai gyakorlatban megfigyelhető hasonlóság és különbség mutatható ki egy Ibrányban többségében romák és egy többségében magyarok által látogatott óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja, hogy megvizsgálja az Ibrányban található két óvoda pedagógiai gyakorlatát az integráció szempontjából. A szakdolgozat két fő részből épül fel. Az első elméleti részben a szakirodalmak feldolgozására, definíciók megfogalmazására kerül sor, mint például az integráció vagy a multikulturális nevelés. A szakdolgozatom második részében bemutatom a kutatásom helyszínét, Ibrányt valamint az ott élő romákat, oktatási és foglalkoztatási helyzetüket. Valamint itt kerül sor az óvodapedagógusokkal készített interjúk feldolgozására is.

Leírás
Kulcsszavak
óvodai nevelés, romák, integráció, beilleszkedési nehézség
Forrás