Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő tehetségek

Dátum
Szerzők
Gyebrovszkyné Szegedi, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat két fő részből épül fel. Az első részben a kutatás elméleti hátterének bemutatására kerül sor. Bemutatásra kerülnek általánosságban a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel élő gyerekek. Az általános megállapításokat a beilleszkedési nehézség részletesebb kifejtése követi. A tanulásról alkotott pszichológiai és pedagógiai megállapítások fontos alapkövei a tanulási nehézséget leíró témakörnek. A dolgozat a továbbiakban, a magatartási nehézség részletezésével folytatódik. A tehetségdefiníciók és különböző tehetségmodellek kifejtését követően, az intelligencia és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kapcsolatának bemutatását követhetjük végig. A dolgozat az alulteljesítő tanulókra vonatkozó megállapításokkal is foglalkozik.
Leírás
Kulcsszavak
tanulási nehézség, képesség, kreativitás, motiváció
Forrás