Megtartás menedzsment gyakorlat egy multinacionális szervezetnél

Dátum
Szerzők
Vámosi, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt időszakban a világ számos területén bekövetkezett változások szignifikáns átalakulásokat hoztak létre a munka világában. Az utóbbi években előtérbe került az ember, mint szervezeti bázis, ez pedig a humánerőforrás-gazdálkodás felértékelődését generálta. A humántőke növekvő relevanciával bír a szervezetek piaci értékének megállapításában, hiszen napjainkban szinte trendként jelenik meg a gyakori munkahelyváltás a magyarországi munkaerőpiacon. Egy szervezet erősségét - vagy éppen gyengeségét - az őt alkotó egyének tudásának, készségeinek, motivációjának együttese határozza meg. Napjainkat átszövi a tehetséges alkalmazottakért folytatott verseny, ami által az egyik leghangsúlyosabb HR funkció a megtartás-menedzsment. Diplomamunkám szakirodalmi áttekintés részében a tanulmányozott irodalmak alapján identifikáltam azokat a tényezőket, amelyek az elégedettség, a jóllét és az elkötelezettség faktoraként hatást gyakorolnak a megtartására. Kutatásom célja az volt, hogy egyaránt feltárjam, jelenleg milyen megtartás menedzsment gyakorlatokat alkalmaz az általam vizsgált cég; valamint azt, hogy a dolgozók milyen véleményt alkotnak az alkalmazott munkaerő-megtartást célzó intézkedésekről.
Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás, megtartás, munkavállalói élmény
Forrás