A külföldi működőtőke-beáramlás hatásai Magyarország gazdaságára az EU csatlakozás előtt és után

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a külföldi működőtőke beáramlás volumenének változásait vizsgálja Magyarországon az EU csatlakozás előtt és után. Mivel az ország viszonylag kis területű és korlátozott nyersanyagforrásokkal rendelkezik, törekednie kell a külföldi források nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázására. A dolgozatban arra keresem a választ, hogyan alakult a külföldi tőkebefektetés Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, beváltotta-e a korábban hozzá fűzött reményeket.

Leírás
Kulcsszavak
külföldi működőtőke, EU csatlakozás, Magyarország
Forrás