A külföldi működőtőke-beáramlás hatásai Magyarország gazdaságára az EU csatlakozás előtt és után

dc.contributor.advisorSigér, Fruzsina
dc.contributor.authorMándy, Judit
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-10-27T06:47:48Z
dc.date.available2017-10-27T06:47:48Z
dc.date.created2017-10-27
dc.description.abstractDolgozatom témája a külföldi működőtőke beáramlás volumenének változásait vizsgálja Magyarországon az EU csatlakozás előtt és után. Mivel az ország viszonylag kis területű és korlátozott nyersanyagforrásokkal rendelkezik, törekednie kell a külföldi források nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázására. A dolgozatban arra keresem a választ, hogyan alakult a külföldi tőkebefektetés Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, beváltotta-e a korábban hozzá fűzött reményeket.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.coursenemzetközi gazdálkodáshu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent46hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/244709
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectkülföldi működőtőkehu_HU
dc.subjectEU csatlakozás
dc.subjectMagyarország
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleA külföldi működőtőke-beáramlás hatásai Magyarország gazdaságára az EU csatlakozás előtt és utánhu_HU
Fájlok