Az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok szabadidő felhasználása a pedagógusok szemszögéből

Dátum
Szerzők
Rabatin, Kitti Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatban az elméleti háttér áttekintése során jellemezésre és definiálásra került a szabadidő, majd az értelmi fogyatékosság, tanulásban akadályozottság fogalma is. A szabadidős tevékenységek jellemzése és csoportosítása mellett a dolgozatban említésre került az is, hogy miért fontos a szabadidő helyes eltöltése pedagógiai szempontból is. Az értelmi fogyatékosság témakörén belül a dolgozat kitért az enyhe értelmi fogyatékosságra és a tanulásban akadályozottságra is. Szó esett a szabadidőt támogató és segítő jogszabályokról és szervezetekről, a szabadidős tevékenységek lehetőségeiről és a rekreáció (különösen a sport) fontosságáról is. A vizsgálati részben egy előre összeállított kérdéssor segítségével végeztem interjút 20 pedagógussal, közülük 10 fő gyógypedagógiai, 10 fő pedig együttnevelő, többségi intézményben dolgozott. A vizsgálat céljai, módja és eszközei mellett négy fő vizsgálati kérdés került felvetésre, ezekre a szakdolgozat végén történt válaszadás.
Leírás
Kulcsszavak
Értelmi fogyatékosság, tanulásban akadályozottság, szabadidő
Forrás