A tanulási zavarok kialakulásának megakadályozása a második évfolyamon

Dátum
Szerzők
Ferencziné Répánszki, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
DIFER és a Goodenough-féle emberrajz teszt segítségével kiválasztott és mért tanulók fejlesztési tervének elkészítése, annak alkalmazása adott intervallumon keresztül.A részképesség zavarral küzdő tanulók adott intervallum alatt végzett célirányos fejlesztése. Annak vizsgálata, hogy lényeges eredményjavulás érhető-e el a fejlesztett részképességek tekintetében.
Leírás
Kulcsszavak
tanulási zavar, diszlexia, részképesség zavar, fejlesztés
Forrás