A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata

Absztrakt

Doktori disszertációmban a garamszentbenedeki apátságot megalapító 1075. évi oklevél helyneveinek nyelvtörténeti, névtörténeti vizsgálatára vállalkoztam. Az oklevél tulajdonneveinek és azok latin szövegkörnyezetének a nyelvtörténeti elemzését megnehezíti az a körülmény, hogy a 11. századi hiteles oklevél nem maradt ránk. A nyelvészeti vizsgálatokhoz csupán az a 13. századi irat áll rendelkezésünkre, amelynek a 11. századi hiteles alapítólevél az alapja ugyan, de az eredeti részek mellett ez az oklevél a szöveghez a 13. század folyamán hozzátoldott részeket is tartalmaz. The aim of this doctoral dissertation is a historical linguistic and onomastic investigation of place names in the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek. The historical linguistic analysis of the proper names and their Latin context in the document is somewhat hindered by the fact that the authentic charter from the 11th century did not survive. Only a document from the 13th century is available for linguistic examination, which is based on the authentic, 11th century founding charter, but in addition to the original text, it contains extraneous material.

Leírás
Kulcsszavak
11. századi nyelvemlékek, 11th century written records, interpolált oklevelek, interpolated manuscripts, garamszentbenedeki apátság alapítólevele, The Deed of Foundation of the Abbey of Garamszentbenedek, ómagyar helynevek, Old Hungarian place names
Forrás