Alapvető jogok rendszere a munkajogban

Dátum
2014-01-22T09:24:46Z
Szerzők
Keczeli, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a munkajog általános rendelkezéseit választottam, mely téma elsőre unalmasnak tűnhet, azonban a munkajog magánjogi alapú újraszabályozásával alapvetően megváltozott ezen terület szabályozása. Gyakorló jogászok által gyakran hangoztatott elv, hogy ha nem tudunk tételes jogi alapot találni a jogérzékünket sértő magatartás megtámadásakor, akkor az alapelvek, általános jogelvek nyújthatnak számunkra kapaszkodót a helyzet megoldásához. Éppen ezért, hogy ha az alapvető, elvi szintű szabályozás megváltozik, akkor az kihat a munkajogi szabályozás egészére, egyaránt érintve a kialakult joggyakorlatot is. Ezen gondolatmenet alapján döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomban a munkajog bevezető rendelkezéseit elemzem, összehasonlítva a régi és az új munkajogi törvényi szabályozást, mindezt úgy teszem, hogy a magánjogi szemléletet helyezem a vizsgálódás fókuszába és próbálom ez alapján megítélni az egyes rendelkezések munkajogra való átültetésének lehetőségét, az egyes elvekhez kapcsolódó polgári jogi gyakorlat alkalmazhatóságát.A dolgozatom elkészítésekor a kézenfekvő munkamódszer a jog összehasonlító módszer volt, hiszen 20 éves jogalkalmazás után az 1992. évi XXII. törvényt felváltotta egy új, polgári jogi alapokra helyezett Munka Törvénykönyve, a 2012. évi I. törvény, ezen két jogszabály összehasonlítása egy alapos elemző munka során elkerülhetetlen. További összehasonlítás szükséges a munkajogi és a polgári jogi szabályozás kapcsán és a nemzetközi kitekintésre is sort kerítek, elemezve a kapcsolódó nemzetközi szervezetek egyezményrendszerét.
Leírás
Kulcsszavak
Munkajog, Alapelvek
Forrás