Alapvető jogok rendszere a munkajogban

dc.contributor.advisorNádasné Rab, Henriett
dc.contributor.authorKeczeli, Beáta
dc.contributor.departmentDE--TEK--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2014-01-22T09:24:46Z
dc.date.available2014-01-22T09:24:46Z
dc.date.created2014-01-14
dc.date.issued2014-01-22T09:24:46Z
dc.description.abstractDolgozatom témájául a munkajog általános rendelkezéseit választottam, mely téma elsőre unalmasnak tűnhet, azonban a munkajog magánjogi alapú újraszabályozásával alapvetően megváltozott ezen terület szabályozása. Gyakorló jogászok által gyakran hangoztatott elv, hogy ha nem tudunk tételes jogi alapot találni a jogérzékünket sértő magatartás megtámadásakor, akkor az alapelvek, általános jogelvek nyújthatnak számunkra kapaszkodót a helyzet megoldásához. Éppen ezért, hogy ha az alapvető, elvi szintű szabályozás megváltozik, akkor az kihat a munkajogi szabályozás egészére, egyaránt érintve a kialakult joggyakorlatot is. Ezen gondolatmenet alapján döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomban a munkajog bevezető rendelkezéseit elemzem, összehasonlítva a régi és az új munkajogi törvényi szabályozást, mindezt úgy teszem, hogy a magánjogi szemléletet helyezem a vizsgálódás fókuszába és próbálom ez alapján megítélni az egyes rendelkezések munkajogra való átültetésének lehetőségét, az egyes elvekhez kapcsolódó polgári jogi gyakorlat alkalmazhatóságát.A dolgozatom elkészítésekor a kézenfekvő munkamódszer a jog összehasonlító módszer volt, hiszen 20 éves jogalkalmazás után az 1992. évi XXII. törvényt felváltotta egy új, polgári jogi alapokra helyezett Munka Törvénykönyve, a 2012. évi I. törvény, ezen két jogszabály összehasonlítása egy alapos elemző munka során elkerülhetetlen. További összehasonlítás szükséges a munkajogi és a polgári jogi szabályozás kapcsán és a nemzetközi kitekintésre is sort kerítek, elemezve a kapcsolódó nemzetközi szervezetek egyezményrendszerét.hu_HU
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegyetemihu_HU
dc.format.extent47hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/179011
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectMunkajoghu_HU
dc.subjectAlapelvekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány::Munkajoghu_HU
dc.titleAlapvető jogok rendszere a munkajogbanhu_HU
Fájlok