Az eljárások elhúzódása miatti vagyoni elégtétel – egy új nemperes eljárás kihívásai

dc.contributor.advisorPribula, László
dc.contributor.authorKiss, Boglárka
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Kar
dc.date.accessioned2023-04-22T08:12:08Z
dc.date.available2023-04-22T08:12:08Z
dc.date.created2022-10-31
dc.description.abstractA XX. század második felében a tisztességes eljárás követelménye és annak elválaszthatatlan részeként az észszerű időn belüli eljáráshoz való jog szinte minden országban kiemelten hangsúlyossá vált. Mindazok, akik kapcsolatba kerülnek a bíróságokkal, alappal várhatják el az ügyeik gyors és hatékony elintézését. Ennek érdekében természetesen a feleknek is felelősen kell eljárniuk, de a felelősség elsősorban az ügyeikben eljáró bíróságoké, és azoké a jogszabályoké, amelyek ezt a felelősséget erősítik, az esetleges mulasztásokat számon kérik. Magyarországon csak a rendszerváltozást követően jelent meg az észszerű időn belüli elbírálás követelménye, de a megvalósított jogszabályi megoldások elégtelenek voltak, nem biztosítottak valódi szankciót az eljárások elhúzódásának megakadályozása céljából. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) számos döntésében hangsúlyozta, hogy a szabályok hiányosak, a sérelmek teljes körű orvoslására nem alkalmasak, nem állnak össze koherens egésszé. Ezen kívánt változtatni a 2022. január 1-jén hatályba lépett, a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény (Pevtv.). A Pevtv. tudatosan törekedett egy más jogintézményektől (kártérítés, sérelemdíj, kártalanítás) eltérő, a bíróságok felelősségének kiemelésére alkalmas új szankció megalkotására. A vagyoni elégtétel iránti igények hatékony érvényesítésére egy nemperes eljárást hozott létre abból a célból, hogy a per szigorú garanciális szabályainak a részbeni mellőzése által lényegesen gyorsabban születhessen érdemi döntés. Az észszerű időnek, a felelősséget csökkentő levonható időtartamoknak, a vagyoni elégtétel összegének a meghatározását nem bízza a bíróságok mérlegelésére, hanem ezt maga szabályozza. Rendelkezései igyekeznek az EJEB által kialakított szempontokat határozottan érvényesíteni, mind jobban törekedni a sérelmet szenvedett fél megfelelő kompenzálására. A vagyoni elégtétel iránti nemperes eljárásokban az első jogerős érdemi befejezések csak a dolgozat lezárásának időpontja körül jelentek meg, ezért a gyakorlat részletes értékelésére még nem lehetett vállalkozni. Megfogalmazza azonban a várható kritikus kérdéseket, a jogalkalmazás kihívásait és igyekszik állást foglalni a még hatékonyabb igényérvényesítéshez szükséges jövőbeli változtatásokról.
dc.description.courseIgazságügyi igazgatás
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent42
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/350559
dc.language.isohu
dc.subjectElégtétel
dc.subjectÉszszerű időtartam
dc.subjectBíróság
dc.subjectFelek
dc.subjectElhúzódás
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány
dc.titleAz eljárások elhúzódása miatti vagyoni elégtétel – egy új nemperes eljárás kihívásai
Fájlok