Török hagyományok a magyar gasztronómiában

Dátum
Szerzők
Varga, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a török hagyományokat vizsgáltam a magyar gasztronómiában. Kitérve olyan területekre, mint alapanyag használat, ételek, italok, ételkéészítési eljárások, átvett jövevényszavak. Továbbá elemeztem négy magyar város helyzetét vendéglátói szempontból, ahol a törököknek nagy szerepük volt a történelemben. Kérdőívezés által végeztem egy vizsgálatot, hogy az emberek milyen ismeretekkel rendelkeznek ezzel a témával kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
gasztronómia, török, hagyományok
Forrás