A népi játékok az integrációt és inklúziót segítő hatása a gyógypedagógiai nevelésben

Dátum
Szerzők
Kósa-Vajda, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat megírásának fő motivációja a magyar néphagyomány ápolása, éltetése a gyermekjátékokon keresztül. A zene, a ritmus, a mozgás, a tánc és a játéktevékenység által olyan komplex élményben, és egyben fejlesztésben lehet része a kisgyermekeknek, amelyek által érzelmi világuk sokkal gazdagabb lesz, szókincsük, ismeretük gyarapodik, mozgásuk koordináltabbá, esztétikusabbá válikA szakdolgozatom a népi játékok fejlesztő hatásait vizsgálta az értelmi fogyatékos gyermekek csoportjában. A tanulmány célja az volt, hogy bizonyításra kerüljenek a művészeti nevelés jótékony hatásai és ezen belül a zenei-mozgásos nevelés kapott különös figyelmet. A szakdolgozat a gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek zenei képességfejlesztésének lehetőségeit, a fejlesztés hatékonyságának növelését segítő módokat és módszereket vizsgálja a népi játékok alkalmazásával. Első lépésként a gyógypedagógia, az integráció, az inkluzív nevelés, valamint a zenei nevelés és azon belül a népi játékok elméleti hátterével ismerkedtem meg és igyekeztem minél több információt szerezni az érintett témakörökben.
Leírás
Kulcsszavak
integráció, inklúzió, gyógypedagógia, népi játék
Forrás