Az IT Services Hungary Kft. vállalati kultúrája

Dátum
2014-04-01T15:57:48Z
Szerzők
Hernádi, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám megírása során igyekeztem hasznosítani mindazt a tudást, amit az elmúlt két év során a cégnél elsajátítottam, ötvözve a szakirodalomban fellelt ismeretekkel. A vállalati kultúra fogalmának, néhány klasszikus típusának ismertetése után egy konkrét vállalat – az IT Services Kft. – szervezeti kultúráját befolyásoló elemeit mutattam be a McKinsey 7S módszer segítségével. Nemcsak hogy nagy segítséget nyújt a menedzsereknek és az elemzőknek, hogy megértsék a szervezeten belüli vállalati kultúrát, hanem egy jó eszköz arra is, hogy segítsen értékelni a szervezetet a 7 dimenzió alapján, így könnyebben azonosíthatóvá válnak a vállalat erős és gyenge pontjai. Vizsgálódásom során megállapítottam, hogy a menedzsmentre hárult az a korántsem egyszerű feladat, hogy egy olyan szervezeti struktúrát alakítson ki és működtessen, ahol a bemutatott elemek koherens, egymást támogató kapcsolata meglegyen. A tényezők megléte a vállalat közös értékein alapul, míg a közöttük levő összhang a vállalati kultúra záloga.
Leírás
Kulcsszavak
Kultúra
Forrás