Olvasási kultúra helyzete a 10-14 éves korú gyermekek körében - elővizsgálat intézményi stratégia kidolgozásához

Dátum
Szerzők
Vargáné Sipos, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban intézményünk 10-14 éves korosztályának olvasási szokásait vizsgáltam. A mindennapjainkban gyakran felmerülő probléma a gyerekek szövegértésének, olvasási kedvének a csökkenése, ami egyértelműen jelentkezik a mérések eredményeiben is. Olvasás nélkül nem fejlődik a tanulók személyisége, kultúrája. Ennek következtében nehezebben állják meg helyüket a felnőttek világában is. Kiemelten fontosnak tartottam az olvasási szokások helyzetének vizsgálatát intézményünkben. Vizsgálatom érintette a szabadidős szokásokat, a családi minta meghatározó szerepét, könyvtárunk kihasználtságát. A negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyam kölcsönzéseiről, kedvelt olvasmányairól kaptam átfogó képet. Megjelent a szociokulturális helyzet befolyása is a vizsgálat eredményeiben. Intézményünkben ki kell dolgozni egy koncepciót, amivel javíthatunk tanulóink olvasóvá nevelésén.
Leírás
Kulcsszavak
olvasás, olvasás szokások, szabadidős tevékenységek, könyvtár
Forrás