Idegennyelv-tanulás folyamata normális idegrendszeri fejlődésű és Aspergeri autista gyerekek esetében

Dátum
Szerzők
Baráth, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az idegennyelv-tanulás folyamatának vizsgálatát tűztem ki célul tipikus idegrendszeri fejlődésű és Aspergeri autista gyerekek esetében. A vizsgálódás interdiszciplináris tudományágakon alapul, így szerepet játszik benne mind a pedagógia, a nyelvtudomány, azon belül a pszicholingvisztika, a kognitív nyelvészet valamint a szociolingvisztika is. Gondolatmenetem megszervezésében magyar és angol nyelvű szakirodalmi munkák voltak segítségemre. Dolgozatom első része a bevezetés, amelyben leírom, hogy mely tényezők motiváltak a témaválasztás kapcsán, és röviden szólok arról, hogy milyen kutatást végeztem. Ezt követően a szakdolgozatom könnyebb megértésének céljából definiálom a következő fogalmakat: pszicholingvisztika, anyanyelv-elsajátítás, kritikus periódus, autizmus. A definiálás után bővebben szólok az anyanyelv elsajátításáról korábban írt kutatások irányelveiről és az elsajátítás folyamatáról. Továbbá összevetésre kerül az anyanyelv-elsajátítás az idegennyelv-tanulás folyamatával, majd pedig az utóbbi sikerességének számos befolyásoló tényezőjéről ejtek szót. A dolgozatom második részében áttérek az autizmus spektrum zavaros gyerekek tárgyalására pszicholingvisztikai megközelítésben. Az idetartozó szakirodalmi munkák segítségével feltárom a lehetséges fejlődési zavarokat: a kölcsönös szociális viselkedések, a kölcsönös kommunikációs viselkedések, az érdeklődés és tevékenység rugalmas szerveződésének zavarát; a fejlődési mintázatot; az autizmus nyelvi profilját: a grammatikát, a mentális lexikont és a pragmatikát. Munkám utolsó két nagy fejezetében az általános jellemzésen túl képet adok a vizsgálatról, ezen belül magáról a vizsgálat folyamatáról, az alanyokról és a tanítás folyamatáról is. Majd konkrétabban taglalom a vizsgálat során szerzett eredményeket egy felállított szempontrendszeren keresztül. Nyolc pontban foglalom össze, hogy a tanítás tapasztalata milyen aspektusokra enged következtetni: az irányíthatóság és figyelemorientáció, az idő és ismétlésszám, a német nyelv hatásának megnyilvánulásai, a tanulási stratégia és személyiség, a zavaró külső hangok, a szemkontaktus, az autista tesztalanyok nyelvi jellemzői, és a fejlődés szempontjából.
Leírás
Kulcsszavak
anyanyelv-elsajátítás, idegennyelv-tanulás, autista
Forrás