A jászladányi Bem Apó telep vizsgálata a megvalósított TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program tükrében

Dátum
Szerzők
Tündik, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom témája a szegregált lakókörnyezetben élők életkörülményeinek, az abból adódó hátrányoknak a feltérképezése és bemutatása egy adott telepen végzett átfogó vizsgálat alapján, valamint a hátrányok leküzdésére, a társadalmi felzárkózásra tett külső beavatkozási kísérletek sikereinek, kudarcainak és lehetőségeinek feltérképezése a társadalmi integráció érdekében. Kutatásom terepeként Jászladány települést választottam, mert a településen különösen jól megfigyelhetőek a szegregált lakókörnyezet hatásait súlyosbító problémák, úgy mint a rurális élettér adta hátrányok, valamint ennek következményeként a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei.Kutatásom általános célja a társadalmi hátrányok és felzárkózás komplex problémájának vizsgálata a szegregált lakhatási körülmények tükrében. Specifikus célom az volt, hogy egy konkrét szegregátumban feltérképezzem az életkörülményeket, az ezekhez kötődő problémákat valamint azt, hogy ezeken a célzott fejlesztések hogyan tudnak, tudnak-e hatékonyan változtatni. Ennek érdekében megfigyeléseim, adatelemzéseim során a szegregátum lakóit akadályozó, hátráltató tényezőket tártam fel különös tekintettel a vidéki környezetre. A vizsgálatomnak négy kiemelt fókuszpontja volt: a lakhatási körülmények, képzettség, foglalkoztatás és az egészségügyi állapot felmérése, melyek feltevésem szerint komoly hatással vannak a telepen élő egyének érvényesülési és kitörési lehetőségeire.
Leírás
Kulcsszavak
szegregátumvizsgálat, társadalmi felzárkózás, humán fejlesztés
Forrás