A jászladányi Bem Apó telep vizsgálata a megvalósított TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program tükrében

dc.contributor.advisorSzabados, György Norbert
dc.contributor.authorTündik, Zsuzsanna
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2017-05-03T07:04:50Z
dc.date.available2017-05-03T07:04:50Z
dc.date.created2017-04-20
dc.description.abstractDiplomadolgozatom témája a szegregált lakókörnyezetben élők életkörülményeinek, az abból adódó hátrányoknak a feltérképezése és bemutatása egy adott telepen végzett átfogó vizsgálat alapján, valamint a hátrányok leküzdésére, a társadalmi felzárkózásra tett külső beavatkozási kísérletek sikereinek, kudarcainak és lehetőségeinek feltérképezése a társadalmi integráció érdekében. Kutatásom terepeként Jászladány települést választottam, mert a településen különösen jól megfigyelhetőek a szegregált lakókörnyezet hatásait súlyosbító problémák, úgy mint a rurális élettér adta hátrányok, valamint ennek következményeként a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei.Kutatásom általános célja a társadalmi hátrányok és felzárkózás komplex problémájának vizsgálata a szegregált lakhatási körülmények tükrében. Specifikus célom az volt, hogy egy konkrét szegregátumban feltérképezzem az életkörülményeket, az ezekhez kötődő problémákat valamint azt, hogy ezeken a célzott fejlesztések hogyan tudnak, tudnak-e hatékonyan változtatni. Ennek érdekében megfigyeléseim, adatelemzéseim során a szegregátum lakóit akadályozó, hátráltató tényezőket tártam fel különös tekintettel a vidéki környezetre. A vizsgálatomnak négy kiemelt fókuszpontja volt: a lakhatási körülmények, képzettség, foglalkoztatás és az egészségügyi állapot felmérése, melyek feltevésem szerint komoly hatással vannak a telepen élő egyének érvényesülési és kitörési lehetőségeire.hu_HU
dc.description.courseemberi erőforrás tanácsadóhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent79hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/239076
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszegregátumvizsgálathu_HU
dc.subjecttársadalmi felzárkózáshu_HU
dc.subjecthumán fejlesztéshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományokhu_HU
dc.titleA jászladányi Bem Apó telep vizsgálata a megvalósított TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program tükrébenhu_HU
Fájlok