A nyíregyházi középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatainak vizsgálata

Dátum
Szerzők
Markos, Valéria
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
In my study I examine the secondary school students’ experiences about service-learning in Nyíregyháza. I used quantitative method and I asked 185 students. This service-learning is compulsory for those secondary school children who want to gets the certificate of final examination. The first students in this system graduated from secondary school in 2016 so I asked them about their service-learning experiences. In addition I also examine what are the differences between the experiences among the type of the secondary school and academic success. In my analyses I use crosstabs and variance analyses by means of SPSS program. According to my results there is a significant correlation between the student’s experiences and secondary school type. The secondary school type have significant effect to secondary school student’s experiences of service-learning (area of choice, the motivation of area selection, where fulfil the service-learning, there are preparatory and processor lessons). The average of grade (except area of choice) is not effect to the experience.
Tanulmányomban a nyíregyházi középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálom kvantitatív módszerrel (N = 185). Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése kötelező az érettségit megszerezni kívánó középiskolás diákok számára. 2016-ban végzett az első olyan évfolyam, amely számára kötelező volt az iskolai közösségi szolgálat teljesítése az érettségi megszerzéséhez, így őket kérdeztem arról, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a közösségi szolgálattal kapcsolatban. Továbbá vizsgálom azt is, hogy van-e különbség a tapasztalatokban a középiskola típusa és a tanuló tanulmányi átlaga mentén. Elemzésemben kereszttábla-elemzést és varianciaanalízist végeztem az SPSS-program segítségével. Eredményeim szerint szignifikáns az összefüggés a diákok tapasztalatai és az iskolatípus között. Az iskola típusa jelentős mértékben befolyásolja a fiatalok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatait (területválasztást, a területválasztás motivációját, hol teljesíti a közösségi szolgálatot, vannak-e felkészítő és feldolgozó órák). A tanulmányi átlag (a területválasztáson kívül) nem befolyásolja a tapasztalatokat.
Kulcsszavak
iskolai közösségi szolgálat, középiskola, iskolatípus, tanulmányi eredményesség, service-learning, secondary school, type of school, academic success
Forrás