Információáramlás a szervezetben.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az iskola belső kommunikációs rendszerét mutattam be. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az intézmény szervezeti felépítésében történt változások mennyiben változtatják meg az iskola kommunikációját. Az intézmény belső kommunikációs hálójából engem elsősorban a vezetőség és a pedagógusok közötti hatékony információáramlás érdekelt, illetve arra kerestem a választ, hogy a pedagógus rendelkezik-e minden, a munkájához szükséges információval. Mennyire ismeri és használja az online kommunikációs eszközöket. Történt- e kimutatható fejlődés ezen a területen? A szervezetben történt változások hogyan hatottak a kommunikáció eredményességére?

Leírás
Kulcsszavak
információáramlás, kommunikáció, szervezeti kommunikáció
Forrás