Toborzási sajátosságok vizsgálata, különös tekintettel az állásbörzékre

Dátum
2012-05-30T05:56:48Z
Szerzők
Zsuppányi, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témájául a humánerőforrás gazdálkodás egyik kulcsfontosságú területét a toborzást választottam, melyen belül átfogóan foglalkozom az állásbörzék rendszerével. Célom, a téma szakirodalmi feldolgozása után, hogy minél teljesebb képet adjak arról, hogyan is működik gyakorlatban a szervezetek munkaerő ellátása, milyen hatékonysággal bír egy állásbörze. A meglévő gyakorlatok feltárása, bemutatása után megvizsgálom, milyen intézkedéseket, fejlesztéseket érdemes elvégezni a különböző területek hatékonyságának javítása érdekében. A személyes tapasztalatom és a tudományos érdeklődésem járult hozzá a dolgozat központi témáját képező kérdésfeltevéshez, ugyanis az intézmény Karrier Központjának munkatársaként Állásbörzék szervezésével is foglakozom. Munkám során közel 100 hasonló szakmai rendezvényen vettem részt és ezen keresztül kerültem kapcsolatba a szakma jeles képviselőivel, a humán erőforrás gazdálkodás funkcióival. A dolgozat alapvető célja többek között, olyan kérdések vizsgálata, melyek választ adhatnak arra, hogy melyek a legnépszerűbb toborzási csatornák? Mennyire hatékony és népszerű toborzási forma az állásbörze? Hogyan ítélik meg, a Debreceni Egyetemet, valamint az általa kiadott diplomát a versenyszférában. A dolgozat célja az is, hogy a szakemberek által a vállalkozásokban is hasznosítható lehetőségeket feltárja, a felsőoktatás és a humán erőforrás összefonódásának vetületében. A dolgozat végső célja, hogy kutatásom eredményeképpen olyan következtetéseket, javaslatokat fogalmazhatok meg, amelyek járható és egyben hasznos irányokat jelölhetnek ki a Debreceni Egyetem és Karrier Központ számára. A vizsgálódásom ezzel természetesen nem zárul le, az általam levont konzekvenciák egy hosszú folyamat első lépéseiként szolgálnak, ezt munkámban és további tanulmányaim alatt is kívánom folytatni.
Leírás
Kulcsszavak
toborzás, állásbörze
Forrás