Automatizált forgalom számláló és elemző rendszer

Dátum
Szerzők
Kovács, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer az életünk különböző területein, így a közlekedésben is. A munkám célja a mindennapi közlekedésünk gördülékenyebbé tétele az MI, a gépi tanulás és a gépi látás felhasználásával. A szakdolgozatom keretében a különböző objektum detektálást végző algoritmusok (R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO) működési elvei és elméleti háttereinek ismertetése mellett, a tanítás témakörét mutatom be a részletekbe merülve. A dolgozatom részét képezi továbbá a járműosztályok és rendszámtáblák észlelését megvalósító programegység összeállításának ismertetése. Emellett a detektorok által kiszűrt rendszámokon futtatott karakterfelismerő algoritmusok konfigurálásának és a tesztelésüknek a tematikája.
Leírás
Kulcsszavak
Objektumészlelés, OpenCV, YOLO, Karakterfelismerés
Forrás