A magkészlet szerepe mészkerülő gyepek rehabilitációjában

Absztrakt

Egy terület vegetációját nem csak a földfelszín felett található növényközösségek alkotják. Vegetációdinamikai szempontból igen fontos komponens a földfelszín alatt található nyugalomban lév˝o propagulumok összessége, a diaspórabank (Harper 1977, Thompson 1987, Baskin & Baskin 1998). A magbank vagy magkészlet Csontos (2001b) definíciója szerint azon természetes úton – általában a talajban – el˝oforduló magvak összessége, amelyek anyagcseréjük vonatkozásában anyanövényeikt˝ol függetlenné váltak és emellett csírázóképesek, vagy ezt a képességüket a jöv˝oben elnyerhetik. A talajban található magkészletben nemcsak az aktuális földfelszín feletti vegetációra jellemz˝o fajok magjai találhatók meg, hanem szukcesszionális memóriaként is m˝uködik; azaz korábbi vegetációfejl ˝odési állapotokra jellemz˝o fajok magjait is tartalmazza (Harper 1977, Roberts 1981, Warr et al. 1993, Bakker et al. 1996). Dinamikai szempontból vizsgálva egy terület adott id˝opontban megtalálható magkészlete nem más, mint bemeneti oldalon a mages˝o és kimeneti oldalon a csírázás, a predáció, és a mortalitási folyamatok ered˝oje (1. ábra, Thompson & Grime 1979, Roberts 1981, Brown 1992, Bakker et al. 1996).

Leírás
Kulcsszavak
magkészlet, soil seed
Forrás