"Családi támasz nélkül" Tanulói motiváció a hátrányos helyzetű tanulók körében

Dátum
Szerzők
Erdei, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatom célja feltárni a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok néhány olyan jellemzőit az iskolával, kortárskapcsolataikkal összefüggésben, amelyek vélhetően hátráltatják, vagy elősegítik iskolai sikerességüket. Részletesen bemutatom az adott intézményre vonatkozóan, az ott tanuló gyerekek tanulmányi eredményét, tanulási szokásait, ezzel irányítva a figyelmet az iskolai munkára. A vizsgálatok során gyűjtött adatokat összehasonlítom a Debreceni Tóth Árpád Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjában tanuló diákok ugyanazon vizsgálati adataival, akik szintén hátrányos helyzetű gyerekek, hiszen a programba való bekerülés fő kritériuma ez volt. Így kimutathatóvá válhat, hogy a felmért területeken milyen mértékű eltérések tapasztalhatóak a gyermekvédelmi szakellátásban és a családban élő hátrányos helyzetű fiatalok között.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció, én-hatékonyság, énkép, sikerattribúció, megküzdés
Forrás