Roma gyermekek nyelvi fejlődésének sajátosságai óvodás korban

Dátum
Szerzők
Pardi, Gézáné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a szakdolgozat a roma gyermekek nyelvi fejlődésének sajátosságait kívánja bemutatni a témához kapcsolódó külföldi és hazai szakirodalom feldolgozásából kiindulva, a Pléh és munkatársai által kidolgozott Nyelvfejlődési szűrővizsgálat Főnévi végződés próbájának elvégzése során kapott eredmények interpretálásával. A szakdolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy a gazdasági, szociális háttér és a kulturális környezet milyen mértékben határozza meg a nyelvi fejlődést az óvodás korú roma gyermekek esetében. A vizsgálat fókuszában a vizsgálati csoportot alkotó, roma etnikumhoz tartozó gyermekek álltak, az ő eredményeik összehasonlítása a nem roma, hátrányos helyzetű és az átlagos szociokulturális környezetben élő gyermekek vonatkozásában történt. Mindhárom csoportban 30-30 gyermek vizsgálatára került sor, így összesen 90 vizsgálati eredmény állt rendelkezésre. Az eredmények elemzését követően bebizonyosodott, hogy az óvodába lépéskor jelentős hátrány tapasztalható a roma gyermekek nyelvi fejlődésének területén, amely az óvodai nevelés hatására enyhül, de az iskolába lépés előtt még mindig megfigyelhető a kedvezőbb körülmények között élő, magasabban iskolázott szülők gyermekeihez képest.
Leírás
Kulcsszavak
Nyelvi fejlődés, Szocio-kulturális háttér, Nyelvi hátrány, Korlátozott nyelvi kód
Forrás