Mérés és értékelés a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában

Dátum
2013-05-03T14:30:41Z
Szerzők
Benczur, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a tehetséggondozás terén immár 25 éves tapasztalattal rendelkező törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolát és annak pedagógiai mérési, értékelési rendszerét mutatom be. Az első rész a komplex tehetséggondozó program megalkotásának körülményeit és fejlődéstörténetét vázolja fel, bemutatva a napjainkban működő tehetségsegítési rendszert. A dolgozat második nagyobb egysége a tehetséges tanulók azonosításának elméleti hátterével foglakozik. Ezt követi az intézményi mérési, értékelési rendszer bemutatása különös tekintettel a tehetséggondozó program során alkalmazott bemeneti, követő és kimeneti mérésekre. Kutatásom során a tehetségkomponensek vizsgálatát tűztem ki célul a felső tagozat ötödik és hetedik évfolyamának tehetséggondozós és kontroll osztályaiban. A figyelem, verbális-és vizuális emlékezet, kreativitás és iskolai motiváció területein végzett mérések összehasonlító elemzésének bemutatásával az iskolai beválogatási rendszer eredményességére szándékoztam visszacsatolni.
Leírás
Kulcsszavak
tehetség
Forrás