Using Songs In The English Classroom

Dátum
2013-04-19T06:44:38Z
Szerzők
Szabóné Nagy, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban az intézményünkben magas számban tanuló hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok angol nyelvi órákon (és azokon kívül) történő motiválásának egyik lehetséges eszközét, a popszámokat, és azok hatását vizsgálom a nyelvtanulás eredményességére. A dolgozat az elméleti háttér rövid bemutatását követően öt dal köré épített részletes feladatsort mutat be, amelyeket kísérleti jelleggel a saját csoportjaimban kipróbáltam. A dolgozat következő részében, a ‘Reflections on the classroom experiments’ címszó alatt az egyes órák tapasztalatait, a dalok konkrét hatását, eredményességét – vagy esetleg az elvárt hatás elmaradásának lehetséges okait – részletezem. Végezetül a dalok köré épített órák tapasztalataiból következtetéseket vonok le a hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának popszámok által való támogatására vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
pop songs, motivating students from disadvantaged background, classroom experiments
Forrás