A közjegyzők jogállása és feladataikban bekövetkező változások 2009 és 2014

Dátum
Szerzők
Gombos, Diána
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a közjegyzők jogállása és feladatai, leszűkítve a kört a 2009 és 2010 között bekövetkezett változásokra, mivel az addig bírósági hatáskörben lévő fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítása közjegyzői feladatkörbe került, ami jelentősen megváltoztatta a közjegyzők tevékenységét. Az automatizált feldolgozású, egységes digitális rendszernek köszönhetően még nagyobb felelősség hárult a közjegyzőkre, hiszen ha a közjegyző elmulasztja határidőben kibocsátani a fizetési meghagyást, akkor a rendszer automatikusan teszi meg azt az illető közjegyző nevében és felelősségére. A 2008. évi XLV. törvény bevezetésével az egyes közjegyzői nemperes eljárások szabályai is megváltoztak, ami szintén a közjegyzői feladatok bővülését eredményezte. Továbbá fontos kiemelnem, hogy alkotmányossági okokból a hagyatéki eljárás szabályai is megváltoztak 2010-től, melynek lebonyolítása továbbra is a közjegyzők feladata. Dolgozatomban elsősorban a fenti nemperes eljárások bemutatására szeretnék kitérni, továbbá a közjegyző okiratszerkesztő tevékenységét bemutatni.
Leírás
Kulcsszavak
közjegyő, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás
Forrás