A közjegyzők jogállása és feladataikban bekövetkező változások 2009 és 2014

dc.contributor.advisorPribula, László
dc.contributor.authorGombos, Diána
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-02-06T08:33:04Z
dc.date.available2015-02-06T08:33:04Z
dc.date.created2015
dc.description.abstractDolgozatom témája a közjegyzők jogállása és feladatai, leszűkítve a kört a 2009 és 2010 között bekövetkezett változásokra, mivel az addig bírósági hatáskörben lévő fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítása közjegyzői feladatkörbe került, ami jelentősen megváltoztatta a közjegyzők tevékenységét. Az automatizált feldolgozású, egységes digitális rendszernek köszönhetően még nagyobb felelősség hárult a közjegyzőkre, hiszen ha a közjegyző elmulasztja határidőben kibocsátani a fizetési meghagyást, akkor a rendszer automatikusan teszi meg azt az illető közjegyző nevében és felelősségére. A 2008. évi XLV. törvény bevezetésével az egyes közjegyzői nemperes eljárások szabályai is megváltoztak, ami szintén a közjegyzői feladatok bővülését eredményezte. Továbbá fontos kiemelnem, hogy alkotmányossági okokból a hagyatéki eljárás szabályai is megváltoztak 2010-től, melynek lebonyolítása továbbra is a közjegyzők feladata. Dolgozatomban elsősorban a fenti nemperes eljárások bemutatására szeretnék kitérni, továbbá a közjegyző okiratszerkesztő tevékenységét bemutatni.hu_HU
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/205048
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectközjegyőhu_HU
dc.subjectfizetési meghagyáshu_HU
dc.subjectvégrehajtási eljáráshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány::Polgári joghu_HU
dc.titleA közjegyzők jogállása és feladataikban bekövetkező változások 2009 és 2014hu_HU
Fájlok