Generációs különbségek vizsgálata az elköteleződés és a munkaérték dimenziókban a Budapest Bank univerzális tanácsadói körében

dc.contributor.advisorGergely, Éva
dc.contributor.authorNagy, Barbara
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2020-10-27T11:38:18Z
dc.date.available2020-10-27T11:38:18Z
dc.date.created2020-10-24
dc.description.abstractGenerációs különbségek vizsgálata az elköteleződés és a munkaérték dimenziókban a Budapest Bank univerzális tanácsadói körében Study of generational differences in commitment and value for work dimensions among the Universal consultants of Budapest Bank Az emberi erőforrás a vállalatok legfontosabb értéke, ezen belül is az elkötelezett munkavállaló az, aki versenyelőnyt jelenthet. Az érzés olyan „attitűdcsomaggal” jár együtt, ami a szervezetek számára más erőforrással egyáltalán nem, vagy csak jelentős költséggel érhető el. Dolgozatomban a szervezeti elköteleződés típusok és a Super–féle munkaértékek lehetséges kapcsolatait kerestem, generációs bontásban, ezzel segítve a különböző HR funkciók keretein belül megvalósítható célzott akciókat. Mindezt a Budapest Bank univerzális tanácsadói munkakörében dolgozó munkavállalók válaszainak segítségével, kérdőív és interjú módszerével, melyet 92 fő töltött ki. Elsőként átlagpontok alapján megnéztem, hogy munkahelyi elkötelezettség szempontjából generációnként eltérő típus lesz–e erősebb Meyer-Allen féle Három Komponens Modellben? A korcsoportonkénti elemzésben a megkérdezettek elköteleződés típusa korosztályonként nem mutat számottevő különbséget. A munkaértékeket tárta fel második kutatási kérdésem: generációnként kimutatható–e eltérés, összefüggés a legfontosabb és a legkevésbé fontos értékek között. Az X és Y generáció számára a legfontosabb hat érték: anyagi ellenszolgáltatások, hierarchia, biztonság, önérvényesítés, fizikai környezet és társas kapcsolatok. A Z generáció már jelentősen más sorrenddel rendelkezik, az első hat helyre esetükben az anyagiak és fizikai környezet, a társas kapcsolatok, a presztízs, az önérvényesítés, a változatosság és a függetlenség került. Két olyon értéket azonosítottam, ami mindhárom elkötelezettségi típus esetén az első három hely valamelyikén végzett: anyagi ellenszolgáltatások és hierarchia értéke, és kettő jelent meg két elköteleződés kategória esetén: biztonság, és önérvényesítés. Az érzelmi elközeledődésben legmagasabb értékekkel rendelkező X korosztályú dolgozók jobban vágynak az anyagi biztonságra, mint a teljes minta. Mindezek figyelembevételével a HR új funkciói keretet adhatnak célzott, munkaértéken alapuló elköteleződést növelő akcióknak, úgymint kommunikációs tréningek, mentor program, munkakörnyezet kérdőív, generációtudatos csapatépítő program, egyén és munkakör munkaérték „térképének” összhangja. Ezen tudatos akciók segíthetik a végső szervezeti cél, a profit elérését.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseEmberi erőforrás tanácsadóhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent75hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/297556
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectgenerációhu_HU
dc.subjectelköteleződéshu_HU
dc.subjectmunkaértékhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományokhu_HU
dc.titleGenerációs különbségek vizsgálata az elköteleződés és a munkaérték dimenziókban a Budapest Bank univerzális tanácsadói körébenhu_HU
dc.title.translatedStudy of generational differences in commitment and value for work dimensions among the Universal consultants of Budapest Bankhu_HU
Fájlok