"Itt születtem kicsi koromban, nem megyek én már sehová" - Lokális identitást meghatározó tényezők vizsgálata Bedőn

Dátum
2011-05-05T09:05:56Z
Szerzők
Panyik, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat egy már lezajlott kutatásra fogom alapozni, melyen belül egy Bedő nevű települést fogok vizsgálni. A kutatás során számomra Bedő egy nagyon különleges településnek látszott, meglepett, ahogyan az emberek beszélnek személyes tapasztalataikról, érzéseikről a településhez kötődően. Kíváncsi lettem arra, hogy mi lehet az, ami ezeket a beállítódásokat eredményezi, ezért választottam kutatási témámnak a településen élők lokális identitásának vizsgálatát. Vizsgálatomban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy milyen formában jelenik meg Bedőn a lokális identitás? Mely dimenziói jelennek meg a lokális identitásnak a településen, és milyen erősen hatnak az identitásra? Figyelembe véve, hogy Bedőn nagymértékű el-, illetve, bevándorlást lehet napjainkban megfigyelni, lehet-e valamilyen homogén csoportokat létrehozni ez, és a kor változó alapján, és ha igen, akkor mi jellemzi ezeket a csoportokat? Kíváncsi vagyok továbbá arra, hogy melyek lesznek a legerősebb és a leggyengébb lokális identitást meghatározó tényezők a településen adott csoportokon belül? Az interjúvázlat főbb részei, és az előzetes szakirodalom alapján saját dimenziókat, és azokon belül aldimenziókat hoztam létre a lokális identitás vizsgálatára. Ezek a dimenziók a következőek: affektív, mozgások, időbeliség jelenlegi helyzet, föld és ház, lokalitás. Ezek a dimenziók más-más csoportban máshogyan jelennek meg, és egyes esetekben más-más ható tényezőként bírnak. Szakdolgozatomban ezeket a különbségeket és hasonlóságokat mutatom be csoportonként, mivel más kutatásoknak megfelelő alapként szolgál.
Leírás
Kulcsszavak
lokális identitás, területi identitás, Bedő, falukutatás
Forrás