"Itt születtem kicsi koromban, nem megyek én már sehová" - Lokális identitást meghatározó tényezők vizsgálata Bedőn

dc.contributor.advisorNagy, Zita Éva
dc.contributor.authorPanyik, Barbara
dc.contributor.departmentDE--TEK--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-05-05T09:05:56Z
dc.date.available2011-05-05T09:05:56Z
dc.date.created2011-05-05
dc.date.issued2011-05-05T09:05:56Z
dc.description.abstractSzakdolgozatomat egy már lezajlott kutatásra fogom alapozni, melyen belül egy Bedő nevű települést fogok vizsgálni. A kutatás során számomra Bedő egy nagyon különleges településnek látszott, meglepett, ahogyan az emberek beszélnek személyes tapasztalataikról, érzéseikről a településhez kötődően. Kíváncsi lettem arra, hogy mi lehet az, ami ezeket a beállítódásokat eredményezi, ezért választottam kutatási témámnak a településen élők lokális identitásának vizsgálatát. Vizsgálatomban azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy milyen formában jelenik meg Bedőn a lokális identitás? Mely dimenziói jelennek meg a lokális identitásnak a településen, és milyen erősen hatnak az identitásra? Figyelembe véve, hogy Bedőn nagymértékű el-, illetve, bevándorlást lehet napjainkban megfigyelni, lehet-e valamilyen homogén csoportokat létrehozni ez, és a kor változó alapján, és ha igen, akkor mi jellemzi ezeket a csoportokat? Kíváncsi vagyok továbbá arra, hogy melyek lesznek a legerősebb és a leggyengébb lokális identitást meghatározó tényezők a településen adott csoportokon belül? Az interjúvázlat főbb részei, és az előzetes szakirodalom alapján saját dimenziókat, és azokon belül aldimenziókat hoztam létre a lokális identitás vizsgálatára. Ezek a dimenziók a következőek: affektív, mozgások, időbeliség jelenlegi helyzet, föld és ház, lokalitás. Ezek a dimenziók más-más csoportban máshogyan jelennek meg, és egyes esetekben más-más ható tényezőként bírnak. Szakdolgozatomban ezeket a különbségeket és hasonlóságokat mutatom be csoportonként, mivel más kutatásoknak megfelelő alapként szolgál.hu_HU
dc.description.courseSzociológiahu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent41hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/105816
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessno_restrictionhu_HU
dc.subjectlokális identitáshu_HU
dc.subjectterületi identitáshu_HU
dc.subjectBedőhu_HU
dc.subjectfalukutatáshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományok::Szociológiahu_HU
dc.title"Itt születtem kicsi koromban, nem megyek én már sehová" - Lokális identitást meghatározó tényezők vizsgálata Bedőnhu_HU
Fájlok